Khách hàng của công ty

Dầu ăn Tường An

chai 5 lít, 1 lít vuông, tròn, 0,4 lít

Nước khoáng Sơn Kim

350ml, 500ml, 1.500ml

Nước mắm Vạn Phần

Chai 500ml,1L và 2L


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa