Nắp nhựa

Nắp nhựa

Mã SP: NN01 (nắp chai nước suối)

Nắp nhựa

Mã SP: NN02 (nắp chai nước mắm)

Nắp nhựa

Mã SP: NN03 (Quan chai 1,5 lít)

Nắp nhựa

Mã SP: NN04 (Quan chai 5 lít)

Nắp nhựa

Mã SP: NN05 (Quan chai 2 lít)

Nắp nhựa

Mã SP: NN06


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa