Phôi chai dầu ăn, nước mắm

Phôi chai nhựa

Mã: PTP01 - Phi 27 - 16g

Phôi chai nhựa

Mã: PTP02 - Phi 27 - 28,5g

Phôi chai nhựa

Mã: PTP03 - Phi 27 - 57g

Phôi chai nhựa

Mã: PTP04 - Phi 27 - 110g


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa