Chai nhựa nước suối

Chai nước suối

Chai nước suối 5L

Chai nước suối 1,5L

Chai nước suối 500ml AA

Chai nước suối 500ml tên lửa

Chai nước suối 500ml SK

Chai nước suối 500ml VP

Chai nước suối 350ml SK

Chai nước suối 330ml

Chai dầu ăn

Chai dầu ăn 400ml

Chai dầu ăn 1L ấn

Chai dầu ăn 1L vuông

Chai dầu ăn

Chai dầu ăn 5L

Chai dầu ăn 2L cao

Chai dầu ăn 2L thấp

Chai dầu ăn 1L

Chai nước mắm

Chai nước mắm 1L VP

Chai nước mắm 1L nắp vặn

Khách hàng của công ty

Dầu ăn Tường An

chai 5 lít, 1 lít vuông, tròn, 0,4 lít

Nước khoáng Sơn Kim

350ml, 500ml, 1.500ml

Nước mắm Vạn Phần

Chai 500ml,1L và 2L


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa