Chai nhựa nước suối

Chai nước suối

Chai nước suối 5L

Chai nước suối 1,5L

Chai nước suối 500ml AA

Chai nước suối 500ml tên lửa

Chai nước suối 500ml SK

Chai nước suối 500ml VP

Chai nước suối 350ml SK

Chai nước suối 330ml


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa